Thăm Quảng Bình vùng lũ 2016

Giúp lủ lụt QUẢNG BÌNH18/10/2016 … 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

….

Ngày phụ Nữ 8/3

NHÂN NGÀY PHỤ NỮ 8/3……..

   

  

 ” Xin mời các bạn xem vidio của Thân phận 2 người phụ nữ ”

CÓ NỔI KHỐN CÙNG NÀO HƠN .. Hai mẹ con sống như chết , mẹ 87 tuổi già yếu nuôi con gái 62 tuổi bị bệnh điên lúc nhỏ , sống trong ngôi nhà tạm bợ bằng phen tre , hai ngày đói một ngày vừa lót dạ .. Ai cho gì thì mẹ như vái lại .. Nổi lòng của mẹ là xin cho chết cả hai mẹ con một lần ” Ai thấu chăng cảnh này mới thấy cuộc đời sống mà như chết ”

HẢY QUAY LƯNG LẠI ĐỂ NHÌN PHÍA SAU CUỘC SỐNG CỦA MÌNH …..

THÂN XUÂN … 00084

  T H Â N X U Â N
H ữ u L ợ i N g ô

…..

Ru thân cảnh cọ phiêu xuân

Nắng ven gốc khỉu cành vân lá chồi

Vàng xe hương lạnh mai đồi

Đào khoe sắc biết giáng ngồi đợi trúc 

Lan vươn chuổi rủ tình cúc 

Đóa hồng nụ chớm chen chúc khoe màu 

Xiêm the lụa ngắm tìm nhau

Thân xuân chiều mỏng tìm đâu ra cành …!

….

2/02/2016

  1. 24 Tháng Chạp Huế Mưa . The 

TRỊNH CÔNG SƠN …00070

 B Ồ N G B Ề N H

H ữ u L ợ i N g ô
Bồng bềnh phách nhịp Hoang vu 

Hư vô thiền định tình ru Lặng sầu 

Đâu rồi một bóng chim qua  

Tàn phai tựa khẻ thiên thu bóng tà 

Than khóc thân phận ru đời

Tròn Che bóng lạ ngẫn ngơ Mai Hồng .

….. 

Nhớ TRỊNH 

0h30 ..27/01/2016